www.mediawave.hu | www.mediawavefestival.hu | www.romerhaz.eu | www.filmfundgyor.eu
etnik Archív
2023. november Aktuális program:
2024.07.22.
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930

HÍRLEVÉL

Név:
E-mail cím:
Feliratkozom az alábbi hírlevelekre:
MEDIAWAVE
MEDIAWAVE webTV
Passport Control
Adatok módosítása, leiratkozás vagy aktiválás újraküldése:
KÉPAJÁNLÓ

CAFÉS & CITIZENRY PROJEKTEK - 1-4 állomás + bónusz :: IDEOLÓGIA ÉS TERV - - - Cafés & Citizenry Projekt

 

 

A PROJEKT RÖVID FELÉPÍTÉSE ÉS CÉLJA

 

 

A projekt résztvevői ide kattintva érhetők el!

 

A projekt időtartama 15 hónap, 2011. június 1-től 2012. augusztus 31-ig.

 

Programunknak négy állomása lesz, amelyek egy-egy zenei workshop köré épülnek, amelyekben roma és nem-roma művészek vesznek részt, vegyes összetételben Olaszországból, Romániából és Magyarországról.

 

1. ÁLLOMÁS

Kisharsány, Villány-környéke (Ördögkatlan Fesztivál keretében)

2011. augusztus 2-6.

 

2. ÁLLOMÁS

Lanciano, Olaszország

2012. február 25-28.

 

3. ÁLLOMÁS

Komárom

2012. április 27-30.

 

4. ÁLLOMÁS

Suceava, Románia

2012. július 16-19

 

A műhelymunkákat olyan tanárokal és résztvevőkkel valósítjuk meg, akik képviselik a résztvevő országok karakteres zenei stílusát többségi és roma tekintetben is. A zenei műhelyben minden partnerország 2-2 muzsikussal képviseli magát, de abban az országban ahol a projekt zajlik, ezt további muzsikusok is kiegészítik.

 

Mindegyik helyszínen csatlakozik egy vagy több társművészet a zenéhez, nem különálló módon, inkább szimbiózisban.

 

Az egyes állomások műhelyfolyamatát koncert, illetve bemutató zárja, amelyek közül a legjobb produkciók adják az utolsó workshop záró eseményének alapját, a projekt kiteljesedését.

 

Az első helyszínen, Magyarországon – 2011 augusztusában – az irodalomra fókuszálunk a zene mellett, mint a kávéházi kultúra egyik legfontosabb komponensére. Roma és nem-roma írókat, költőket kívánunk meghívni, akik megörökítenék és továbbgondolnák az itt történt eseményeket. Inspirálni szeretnénk őket, új művek születésére sarkallni, melyek fontossága majd a záró eseményen válik láthatóvá.

 

A második alkalomra 2012 februárban kerül sor Olaszországban. Itteni partnerünkkel a képzőművészeti és a tudományos megközelítésre koncentrálunk. A 20-as 30-as évek stílusát, az art decot szeretnénk egyrészt a kortárs, másrészt a kávéházi környezetre és hangulatra adaptálni, és ugyanitt kívánunk egy szakmai konferenciát szervezni, mely a roma integrációt a művészeti interakció és beavatkozás módszerein kersztül közelíti meg.

Harmadik rendezvényünket Magyarországon tartjuk. Ez szintézise szándékozik lenni az első három alkalom műhelymunkáinak, fogalmazhatunk úgy, hogy itt összegződik a projekt célja. Az összegző koncert közben – amelynek helyszínéül egy elhagyatott helyszín szolgálna – terveink szerint felépül egy kávéház az olasz partnerünknél lezajlott találkozó tapasztalatainak segítségével, képzőművészeti és design elemek vennének részt egy stilizált belső tér létrehozásában. Eközben azok az irodalmi aktusok – akár több nyelven is –, melyek még az első alkalommal születtek, szervesen beépülnek az előadás ritmusába. 

 

Negyedik eseményünket Romániaban rendezzük meg 2012. júliusában. Partnerünk a táncművészet és a szociális aspektus csatlakozását biztosítaná, különös tekintettel a fiatalok és gyerekek számára tervezett speciális kísérőprogrammokkal, mint például hátrányos helyzetű roma gyermekek előadásai. Az itt megalkotott tánc performansz pedig tradicionális és kortárs elemekkel vegyítve teljessé tenné az élményt: a roma gyökerek és útkeresés segítségével egy, a polgári hagyományokat ápoló, mégis modern alkotást hozunk létre, amely meghaladja az etnikai és kulturális különbségeket, transzformálja azokat egy olyan kulturális térbe, mely egyszerre idézi kontinensünk, közös kultúrkincsünk pezsgő múltját, és egyszerre nyit távlatokat a közös munka eredményeként.

 

 

 

A PROJEKT RÉSZLETES TARTALMA

 

CÉL

 

A 21. századba Európa remények és problémák tömkelegével lépett be. Miközben a kulturális-gazdasági egységesülés folyamata megállíthatatlannak látszik, politikai és nemzeti téren még mindig hallhatóak, esetenként felerősödnek az euroszkeptikus hangok. Olyan kihívásokkal kell szembenézni, mint az új erőre kapó nacionalizmus, a bevándorlás mértékének növekedésével összhangban az idegengyűlölet fokozódása, és a kisebbségi etnikumokkal szemben megnyilvánuló rasszizmus.

 

A romák becsült lélekszáma Európában 7-8,5 millió fő, nagy részük Közép- és Kelet-Európában él, ugyanakkor a kontinens többi részén is növekvő tendenciát mutat arányuk a lakosságban, a magas népszaporulat és az Európán belüli migráció következményeként. Ez a folyamat állandó súrlódásokhoz vezet az életmód és kultúra – többségi és kisebbségi társadalom különbözőségéből fakadó – eltérő hagyományai és felfogása miatt. Mégis, nem állítható, hogy a romák – e kifejezést, mint egységes etnikum leírást használva az egyébként különböző cigány népcsoportokra – idegen testek lennének az öreg kontinens szövetében. Mint az összes itt élő nemzet és nemzetiség, a romák is olyan történelmi és kulturális forrásokkal rendelkeznek, melyek nyilvánvaló módon gazdagították, és gazdagítják ma is közös értékvilágunkat.

 

A mai napig számtalan vita folyik arról, hogy kell-e egyáltalán, és ha igen, mekkora mértékben, és milyen szektorokban szükséges integrálni a romákat az úgynevezett domináns társadalomba. A multikulturalizmus eszméjének megjelenésével talán már született egy válasz erre a kérdéskörre, és mi ezt a megoldást szeretnénk követni – az egyenrangú, átjárható és összefonódó művészetekben feloldódnak a sztereotípiák és előítéletek, mert lényegét tekintve a régi és új közötti átmenetet szolgálja.

 

Szervezetünk – a MEDIAWAVE Nemzetközi Vizuális Alapítvány – is annak a szellemében végzi tevékenységét, hogy az interkulturális párbeszéd, az interdiszciplinaritás ne csak egy homályos fogalom legyen az állampolgárok számára, hanem kézzelfogható és fontos idea, amely ápolásra, táplálásra és kifejtésre szorul. Tapasztalataink alapján, úgy véljük, hogy ebben a projektben érvényre tudjuk juttatni azokat az elveket, amelyek elengedhetetlenek a társadalmi és kulturális kötelezettségvállalás szempontjából. Nemcsak közvetíteni, de teremteni szeretnénk: a hagyományokból újszerűt, kortársat, mégis régre nyúló gyökerekből kibomlót.

 

A polgári eszme elkötelezett hívei vagyunk: hisszük, hogy felelősen és a saját erőnkből telten kell az alapvető szabadságjogokat védenünk és propagálnunk, híven az európai kultúrkör pilléreihez: a keresztény-zsidó, a görög-római és a francia felvilágosodásból kibontakozott európaiságnak, amelyet állandóan építenek tovább az ide áramló eszmerendszerek, melyeket úgy kell befogadnunk, hogy ne veszítsük el örökségünket. Az iszlámtól a keleti áramlatokon át a roma kultúráig, sőt még tovább terjed eme hatások spektruma. Mi, speciális geo- és szociográfiai helyzetünkből, kikristályosodott tapasztalatainkból adódóan a roma zenével, annak is egy speciális leágazásával, a kávéházi muzsikával szeretnénk foglalkozni, hogy eleget tegyünk mind a magunkévá tétel, mind az alkotás belülről érkező kényszerének.

 

A fenti indokokból adódóan ez a projekt nem korlátozódhat önmagában a zenére, sem a többi társművészetre, olyan szociális implikációi adódnak tervezett programsorozatunknak, amelyekkel elő kívánjuk segíteni a jó értelemben vett integrációt, az Európai Bizottság törekvéseivel összhangban.

 

 

 

A ROMA KÁVÉHÁZI ZENE

 

A kávéházi cigányzene vagy röviden csak cigányzene elsősorban szórakoztató célzatú magyar népies műzene. A köztudat sokáig hol a magyar, hol a cigány autentikus népzenével azonosította – helytelenül. A zenetudomány hamar tisztázta a félreértést, ám ekkor – mint számára érdektelen szórakoztató műfaj – ki is került a zenekutatás fókuszából. A műfaj tudományos feldolgozottsága (mind a komolyzenéhez, mind az autentikus népzenéhez viszonyítva) mai napig alacsony szintű. Projektünk szakmai része ezen az elhanyagolt állapoton is változtatni kíván. Magyarországon és partnereinknél, Olaszországban és Romániában a cigányzene jelenleg leginkább már csak, mint idegenforgalmi látványosság jelenik meg. Ez a szerep értelemszerűen felülírásra szorul, és műhely-sorozatunk ennek a feladatát látná el.

 

Az utóbbi években több látványos kísérlet született Magyarországon a kávéházi kultúra feltámasztására, és több olyan csoportosulás is létrejött, mint például a Váradi Roma Café, Budapest Bár, amelyek sikeresek mind a szakma, mind a közönség visszajelzése alapján. Támaszkodni kívánunk ezekre az eredményekre, de az üzleti megfontolások mellőzésével. Relevanciájuk inkább abban mérhető számunkra, hogy alkalmas a környezet egy hasonló jellegű, de művészeti szempontból sokkal szélesebb merítésű kezdeményezésre.

 

Be szeretnénk mutatni, hogy az autenticitás megőrzését szem előtt tartva a részt vevő szervezetek segítségével bekapcsolódott zenészek, hogyan tudják megjeleníteni a roma művészet kapcsolódási pontjait az európai áramlatokhoz, illetve a projekt folyamán – a társművészetek bevonásával – hogyan tudnak új utakat keresni, nemcsak a konkrét művekben, hanem elméleti-ideológia szinten is. Ezt a folyamatot kísérhetnék figyelemmel, adhatnának tanácsokat, közös eszmecserék révén, a részt vevő kultúrantropológusok és kultúrakutatók, teljesítve ezzel a tudományos szemlélet érvényre jutását.

 

Úgy gondoljuk, hogy – figyelembe véve az eddig elért eredményeinket – a megvalósításban – technikai szinten, a műhelymunka a legalkalmasabb a kívánt célok elérésére. Egyedülállósága a kooperációra ösztönzésbe rejlik, kiegészülve a kulturális távolságok-közös értékek duális koncepció megjelenítése a művészet által. Az együttműködés során a résztvevőknek ugyanis lehetőségük van megtalálni az adott művészeti ág azon területét, ahol kreativitásukat a legteljesebb mértékben kibontakoztathatják. A kis csoportos munkában olyan vezetőket kívánunk bevonni, akik már szereztek tapasztalatokat az ilyen jellegű együttműködésben, és saját területükön pedig a lehető legmagasabb szakmai szintet képviselik.

 

 

PARTNEREK ÉS VÉGREHAJTÁS

 

Partnereink olyan szervezetek, amelyek kiválasztásánál a szakmai felkészültség, a megbízhatóság és a minőségi együttműködés feltételei együttesen teljesültek. Közös munkánk során elengedhetetlen, hogy kiegészítsük egymás elképzeléseit, dialógust folytassunk a cél elérése érdekében.

 

Romániai partnerünk, a „CLOPOT” Humanitarian Foundation nemcsak kulturális és szociális tevékenységet végez, de területfejlesztéssel kapcsolatos projektekben is részt vett, így olyan kompetens társunk van, aki hosszútávon is fenntarthatóvá, illetve a népszerűsítést tekintve is erőssé teheti a projektet. Suceava, mint a román-ukrán határ menti régió egyik meghatározó települése, fontos kiindulópontja lehet további, határokon átnyúló programnak. A bukovinai hagyományokban központi szerepet foglalnak el a romák, hiszen a térség lakosságát nagy számban ők teszik ki, ezért még hatékonyabban tudjuk őket bevonni a projektbe mind résztvevőként, mind célcsoportként.

 

Olaszországi partnerünk az Associazione NAZIONALE – Them Romano Onlus egy civil kulturális laboratórium, mely a művészet különféle kifejezésmódjaival kísérletezik az élet számos terültén. Tagjai között fiatal művészeket, filozófusokat, diákokat, fényképészeket, kutatókat, egyáltalán kultúrakedvelő embereket találhatunk. Működésük célja, hogy minél több embernek felhívják a figyelmet a művészet számtalan formáinak megjelenésére. Projektünk szakmai, tudományos kísérőprogramjában különösen nagy szerep hárul partnerünkre.

 

 

A PROJEKT ÁLLOMÁSAINAK ÜTEMTERVE

 

1. ÁLLOMÁS – 2011. augusztus 2-6.
KISHARSÁNY, MAGYARORSZÁG (az Ördögkatlan Fesztivál keretében)

 

Első helyszínünk a Villányi történelmi borvidék egy kis falvához kapcsolódik, és maximálisan figyelembe veszi, használja és védi a környék természeti adottságait, valamint a helyi lakosság minél nagyobb és aktív bevonására törekszik. A község és a környék falvait 30-40%-ban beás cigány lakosság lakja, nem szegregált körülmények között, de nem problémamentesen.

 

A jó idő esetén – szándékoltan - a szabadban tartott zenei próbák egész nap megtekinthetők a nyári fesztiváljelleg miatt folyamatosan piknikező és helyszínek közt mozgó városi közönség számára. Akaratlanul is belefutnak és ideig-óráig ott ragadnak és elkezdi izgatni őket, mi is lesz a vége. Az ott látott, a közönség által ellesettnek hitt próbahangulatok emiatt a zárókoncertre – jó eséllyel – nagy közönséget vonzanak. Mindez olyannyira nem feltételezés, hogy a 2010. évi, MEDIAWAVE által megvalósított „Együtt feketén-fehéren” Roma & Magyar Művészeti Workshopok harmadik állomása, amely a tervezett nemzetközi projekt nemzeti előképe volt, ugyanitt valósult meg nagy sikerrel.

 

A tervezett program napi bontása

 

2011. augusztus 2.

Bevezető nap, amely a résztvevők és a partnerek érkezésének, kondicionálásának jegyében telik el.

Érkezés, regisztráció, szállás elfoglalása, este borkóstoló palkonyán (szomszéd falú).

 

2011. augusztus 3.
A konkrét munka kezdete: a projekt menetének, módszereinek megbeszélése a résztvevő művészekkel. Kialakítjuk az együttműködő csoportokat, és megkezdődik a próbafolyamat. Délután megtartjuk az első próbákat, majd közös vacsora az olasz csapat speciális ételkülönlegességével kiegészítve.

Lazitásként, kora estétől szakmai megbeszélésre és művészeti bemutatókra kerülne sor, kiindulópontként a MEDIAWAVE által 2010-ben megvalósított „Együtt feketén-fehéren” Roma & Magyar Művészeti Workshopban készült fotókból, filmekből és zárókoncertekből.

 

2011. augusztus 4.
Irodalmi felolvasóestet szervezünk a kortárs roma irodalom meghatározó műveiből, adekvát környezetként kihasználva a vidéki adottságokat.

Este a vendéglátó bemutatkozásaként Apnoe Folk Underground és Ferenczi György, a magyar költészet és népzene, roma, rock és blues zene találkozásából született formáció muzsikál.

 

2011. augusztus 5.
Az előző naphoz hasonló munkarend a zenei résztvevők számára, miközben az irodalmi szereplők számára állandó interakciós lehetőségeket biztosítunk a próbafolyamat megélésére (közös beszélgetések, improvizatív irodalmi session). Az esti vacsorát a román partner ételkülönlegességei színesítik. 
 

 

2011. augusztus 6.
A projekt első állomásának záró napja. Délután értékelő szakmai megbeszélés a partnerek és tanárok vezetésével. A próbafolyamatok tanulságainak és az együttműködés sikerességének monitoring eseménye, a tanulságok leszűrése a következő workshop sikeresebb megvalósítása érdekében. Ezt követően focimeccs a kisharsányiak és a workshop válogatott között, célja, a helyiekkel való kapcsolat erősítése, valamint pihenés, kikapcsolódás az esti zárókoncert előtt. A közös vacsora során a helyi cigány közösség speciális gasztronómiai kultúrájára fókuszálva. Ezen a napon történne a hivatalos projektnyitó sajtótájékoztató, amely során bemutatnánk a projekt résztvevőit, ismertetnénk a partnerek és szakmai vezetők előzetes elképzeléseit az országos sajtó és más szakmai szervezetek képviselőinek. Este workshop zárókoncert, és irodalmi est, organikus összhangban, dramaturgiailag felépítve. Aláfestésként a workshop alatt készült fotódokumentációk vetítése, ezt követően záróbuli.

 

 

2. ÁLLOMÁS – 2012. február 25-28.
Lanciano, Olaszország

Partnerünk Thém Romano Onlus felel a projektesemény megvalósításáért,  melyre 2011 november 26-30. között kerül sor. A zenei workshopot vizuális és kortárs művészeti elemek teszik teljessé, főként azért, mert az Arcus fő profilja a modern/poszt-modern képzőművészet, és alkotók sokaságával dolgozik együtt.

 

Az itáliai helyszínen a zene és a vizualitás izgalmas keveredésére fókuszálunk, a zene reményeink szerint új, többlet értelmet ad a képzőművészeti munkáknak. A zenészek, hasonlóan a többi helyszínhez, helyi, román és magyar művészhez roma származásúak lesznek.
 

Az olasz eseményem szakmai konferenciát szervezünk, melynek fő témája a roma integrávció megvalósítása a művészeti bevonás és interakció által.
 

2012. február 25.
Bevezető nap, amely a résztvevők és a partnerek érkezésének jegyében telik el, az előző workshop alatt kialakult kapcsolatok tovább mélyítése. Kora estétől szakmai megbeszélésre és művészeti bemutatókra kerülne sor, kiindulópontként a partnerszervezet irányításával létrejött, korábbi képzőművészeti installációk ismertetésével. Ezen a napon történne az olaszországi állomás projektnyitó sajtótájékoztatója, különös hangsúlyt fektetve az előző workshop tapasztalatainak összegzésére, és a további fejlődési lehetőségekre.

 

2012. február 26.
A konkrét munka kezdete: a projekt menetének, módszereinek megbeszélése a résztvevő művészekkel. Kialakítjuk az együttműködő csoportokat, és megkezdődik a próbafolyamat. Délután megtartjuk az első próbákat, amelybe a képzőművészeti csoport is bekapcsolódhat, ihletet meríthet. Este vetítés az előző műhely filmes dokumentációjából, közös eszmecsere.

 

2012. február 27.
A második naphoz hasonló munkarend a zenei és képzőművészeti résztvevők számára. A szakmai konferencia első napja, előadások és kerekasztal-beszélgetések a roma integráció és a művészi kifejezés kapcsolatáról. Este helyi, olasz zenészek közreműködésével lazítás.

 

2012. február 28.
A projekt második állomásának záró napja. Délután értékelő szakmai megbeszélés a partnerek és tanárok vezetésével. A próbafolyamatok tanulságainak és az együttműködés sikerességének monitoring eseménye, a tanulságok leszűrése a következő workshop sikeresebb megvalósítása érdekében. Este zárókoncert, amelynek helyszínén kiállítás megnyitó a műhely alatt készült grafikus és design alkotásokból, nem szeparáltan, de egységben a közönség elé táruló zenekari képpel.

 

 

 

3. ÁLLOMÁS – 2012. április 27-30.

KOMÁROM

 

 

 

2012. április 27.
Az utolsó napi esemény forgatókönyvének kidolgozása a résztvevők közreműködésével, a feladatok kiosztása, a záró eseménynek helyt adó tér bejárása és belakása. Különösen lényeges, hogy a koncepció mindenki számára világos legyen, ugyanakkor, mivel a legtöbb szereplőt ezen az utolsó alkalmon mozgat a projekt, az első nap a végső összecsiszolódás jegyében kell, hogy teljen. A közönség és a résztvevők számára minden külön művészeti terület bemutatja – időben elkülönítve –, azt a produkciót, alkotásfolyamot, amelyet a korábbi műhelyek alkalmából létrehozott.

 

 

2012. április 28. 
A résztvevők művészeti ágazatok szerint, az előző nap kiosztott feladatok szellemében, külön próbákat és megbeszéléseket tartanak. Mindez nem zárja ki az interakciót: szeretnénk biztosítani, hogy a szereplők betekintsenek a másik munkájába és akklimatizálódjanak mind a környezethez, mind egymás társaságához. Estére örömzenélést és jam sessiont szervezünk lazításképpen.


 

2012. április 29.
A produkciók összehangolásának napja, a forgatókönyv, és annak esetleges változásainak figyelembevételével, az összművészeti záró aktus végleges formába öntése.


 

2012. április 30.
A projekt tartalmi részének záró napja, összegzése és szintézise az eddigi eredményeknek. A nap folyamán a zenészek – együtt a társművészekkel – megtartják az utolsó próbákat a szakmai vezetők felügyeletével. Az esti esemény komplex és pontos kivitelezése, a program célkitűzésének megvalósítása: egy kávéház konstrukciója mindazokkal az eszközökkel, melyekkel eddig kísérleteztünk. A zene, az irodalom, a képzőművészet és a tánc konkrét formába öntése. A sajtó számára egy nagyszabású tájékoztatót szervezünk, amelyben kiemeljük az várhatóan eddigre már kikristályosodott eredményeket, a projekt egészét tekintve; kulturális-szociális-eszmei vonulatok összegzéseképpen.

 

4. ÁLLOMÁS – 2012. július 16-19.

SUCEAVA, Románia

Román partnerünk, a „CLOPOT” Humanitarian Foundation, hozzánk hasonló indíttatással rendelkezik, mint mi, a MEDIAWAVE: lényeges a közös örökség, szokások, tradíciók ápolása és az együttműködés erősítése a kulturális termékek népszerűsítésével. Legutóbbi kezdeményezésük, a "Visual Art Club" fontos szerepet játszik az Európából érkező művészeti produktumok kiállításával, megismertetésével.

Ez egy multifunkcionális tér amely interaktívan teremti meg a részvétel és a láthatóság teljesülését. Itt rendezzük meg projetünk harmadik állomását.

 

2012. július 16.
Bevezető nap, amely a résztvevők és a partnerek érkezésének jegyében telik el, az előző workshop alatt kialakult kapcsolatok tovább mélyítése. Kora estétől szakmai megbeszélésre és művészeti bemutatókra kerülne sor, a partner tánc és előadó eddigi irányításával létrejött, korábbi képzőművészeti installációk ismertetésével. Ezen a napon történne az olaszországi állomás projektnyitó sajtótájékoztatója, különös hangsúlyt fektetve az előző workshop tapasztalatainak összegzésére, és a további fejlődési lehetőségekre.

 

2012. július 17.
A konkrét munka kezdete: a projekt menetének, módszereinek megbeszélése a résztvevő művészekkel. Kialakítjuk az együttműködő csoportokat, és megkezdődik a próbafolyamat. Délután megtartjuk az első zenei próbákat, amelyek aláfestés, kiindulási alapot nyújtanak a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok által készülő képző és előadó művészeti performanszához. Este vetítés az előző műhelyek filmes dokumentációjából, közös eszmecsere.


2012. július 18.
A második naphoz hasonló munkarend a zenei, képző és előadó művészeti résztvevők számára. A szakmai konferencia román részének első napján, az Olaszországban előzetesen felmerült kérdésekre, téma felvetésekre épülve kezdődnek meg az előadások és kerekasztal-beszélgetések. Este helyi, román zenészek közreműködésével lazítás.

 

2012. július 19.
A projekt negyedik állomásának záró napja. Délután értékelő szakmai megbeszélés a partnerek és tanárok vezetésével. A próbafolyamatok tanulságainak és az együttműködés sikerességének monitoring eseménye, a tanulságok leszűrése a következő workshop sikeresebb megvalósítása érdekében. Konferencia zárása egy összegző előadás keretében. Este a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok mutatkoznak be az elkészült performansszukkal, majd a zenei műhely zárókoncertje, amely mellett egy kiegészítő, a muzsikára folyamatosan reflektáló táncelőadás bontakozik ki.

 

  

 

A projekt kommunikációja és promóciója

 

A projekt népszerűsítésében minden látható és hallható fórumon kiemeljük, hogy a projekt az Európai Unió, és az EU Kultúra Programjának segítségével valósulhat meg, és szellemiségében is a Közösség és a szervezők által fontosnak tartott értékek közvetítésére, megteremtésére törekszik. Mind a hagyományos, mind a korszerű eszközöket igénybe szeretnénk venni, és e kettő kombinációjára szeretnénk helyezni a hangsúlyt. A közösségi oldalak használatát elengedhetetlennek tartjuk a projekt népszerűsítésében, a kialakuló kapcsolatok megszilárdításában és a közönséggel történő kapcsolattartásban. Környezetvédelmi és gazdasági megfontolásokból is élni szeretnénk az Internet, a web 2.0 és a mobilkommunikáció adta lehetőségekkel.

A hagyományos médiumok szintén fontos szerepet kapnának. Biztosítani szeretnénk, hogy a partnerek írott, elektronikus és digitális sajtójában méltó szerepet kapjanak a workshopokról készült riportok és interjúk, különösen felhívva a sajtó munkatársainak figyelmét a projekt társadalmi vonatkozására is. Tematikus újságokban, televíziós műsorokban kívánjuk népszerűsíteni a projektet, méghozzá országos szinten. Az egyes helyszíneken már jóval a műhelyek előtt szeretnénk tájékoztatókat tartani, és mint ahogy az ütemtervben is említettük, az egyes állomások kezdőnapján is meghívnánk a média képviselőit.

 

Kiadványok és brosurák is a terveink között szerepelnek, mindegyik dokumentumban bemutatva a résztvevő zenészeket, művészeket és szervezeteket, nem megfeledkezve arról sem, hogy az addig elért eredményeket is szerepeltessük ebben a kommunikácós formában. Reményeink szerint a szakmai konferenciák és szemináriumok pedig multiplikátorként működnek majd, és a dokumentált események, valamint a projekt egésze is igényesen és magas színvonalú publikációk, tanulmányok, dolgozatok forrása lehet.

 

A projekt megvalósításának alapjaként és továbbélésének zálogaként rendkívül fontosnak tartjuk az események minden fázisának – mind a négy workshop esetében - fotó és videóval való rögzítését, dokumentálását. A dokumentálás lényegi részének televíziós minőségűnek kell lennie, hogy az elkészült anyagok technikai minőség szempontjából elfogadhatók legyenek a nemzeti televíziók, kulturális csatornák számára. A résztvevők által készített „amatőr” vagy félprofi anyagok azonban a netes felületen – azok szellemi minőségét szelektációs szempontként figyelembe véve – azonban használhatók.

 

Azon kívül, hogy minden partner a saját weboldalán is promotálja a projektet, egy közös felület is készül a program koncentrált bemutatására, amely folyamatos mozgásban tud lenni, a lentebb részletezett tartalmak egyes műhelyek közötti feldolgozása és interneten való nyilvánosságra való hozása révén. Ugyanitt egyrészt a résztvevő partnerek nyelvén, másrészt angolul is felkerülnének az információk, hírek, videók, beszámolók. Ezen a felületen blogot is indítanánk, ahol minden résztvevő meg tudná osztani gondolatait, benyomásait, kötetlen formában.

 

 

 

A módszeres, közvetlen dokumentációkból feldolgozott anyagok listája:

 

Televíziók számára hír-, illetve magazinanyagok készülnének workshoponként: 2-10 perces hosszban; egy összefoglaló hangulatfilm 26, illetve 52 perces hosszban; zenei filmek a zárókoncertekről 26, illetve 52 perces hosszban riportokkal, illetve anélkül, valamint egy összefoglaló film az utolsó workshop után 52 perces hosszban, riportokkal.

 

Internet oldalak és közösségi oldalak számára a workshopok alatt készített amatőr vagy félprofi hangulatfelvételek, vélemények bármilyen, de minőség alapon szűrt hosszban, a televíziók számára készített anyagok netes verziói, fotósorozatok – mindezek kategorizálva az egyes állomások neve alatt.

 

Promóciós DVD-t szeretnénk készíteni háromszor 200 példányban, melyek tartalma a fentebb készült televíziós anyagokból áll össze. Ezeket minden résztvevő (partner, szakmai vezető és résztvevő) megkapná, több példányban, hogy tovább tudja terjeszteni saját közegében, valamint szakmai szervezetek, televíziók, hogy el tudják dönteni az anyag felhasználhatóságát.

 

A projekt végén egy összefoglaló DVD készülne 5oo példányban, amelyen számos extra tartalom lenne fellelhető a videódokumentációk mellett (interaktív portrék, fotósorozatok, stb).

 

 

 

 

KERESŐ


      
Nincs megjeleníthető aktualitás.
TAGSÁGOK
PARTNER OLDALAK